Marielle van Sleen Coaching

Werkwijze live coaching

face-to-face contact

Hieronder vind je een voorbeeld van een live coachtraject. In dit voorbeeld ga ik uit van zes gesprekken. In de praktijk kunnen het er natuurlijk ook vijf of zeven zijn. 

 

Gesprek één

Gesprek één is het kennismakingsgesprek. Deze is gratis en het draait daarbij om de volgende zaken:

- kennismaken;

- verkennen en formuleren van de coachvraag en het gewenste resultaat;

- beschrijving van mijn coachstijl;

- een formele check of we er samen voor gaan;

- coachcontract opstellen;

- klachtenprocedure bespreken;

- vervolg van het coachtraject bespreken.

Na dit gesprek vraag ik je via Coaching Monitor een evaluatieformulier in te vullen.

 

Voorafgaand aan gesprek twee

Voorafgaand aan gesprek twee vraag ik je bijvoorbeeld mijn e-learinings ‘Wie ben ik? en de Situatieschets te maken. In de e-learning 'Wie ben ik?' zit ook de wetenschappelijk verantwoorde kernkwaliteitentest van Martin E. P. Seligman. Ik vraag je dit te doen, zodat we een beter beeld hebben van wat jij belangrijk vindt.

 

Gesprek twee, drie of vier

Tijdens gesprek twee en drie onderzoeken we alle ins en outs van jouw coachvraag. Wat is die nu precies? Waarom is dat belangrijk? Hoe ziet het eruit als je dat hebt behaald? Wat maakt dat je dat nog niet gedaan? Wat heb je nodig om je doel te behalen? Dat zijn zomaar wat vragen die aan bod kunnen komen. Om goede antwoorden te krijgen op al die vragen, gaan we niet alleen met elkaar in gesprek. Ik heb ook oefeningen die je een helder beeld geven op jouw antwoorden. De oefeningen zijn bijvoorbeeld:

- Coachen vanuit kernwaarden;

- DISC;

- Trap op, trap af;

- Voice dialogue;

- PRI/afweren;

- Reflectie Korthagen;

- Oefeningen rondom schaamte en kwetsbaarheid;

- Scenische reconstructie.

Nadat we jouw coachvraag goed hebben onderzocht, vraag ik jou wederom een evaluatieformulier in te vullen via Coaching Monitor.

 

Gesprek vijf

In bijeenkomst vijf gaan we doelen en acties formuleren. Deze gaan we ook SMART maken. Die acties ga je uitvoeren tussen bijeenkomst vier en vijf.

 

Gesprek zes

Dit gesprek staat in het teken van evalueren en borgen. Wat ging goed en wat wil je nog aanpassen? Wat neem je mee voor de toekomst, zodat je het de volgende keer zelf kan? Vaak is gesprek vijf het laatste gesprek en daarom evalueren we dan ook het hele traject. Heb je jouw doelstelling gerealiseerd? Hoe heb je mijn coaching ervaren? Mocht je van je werkgever dit traject volgen: welke terugkoppeling ga je hem geven?​ Om het traject af te sluiten stuur ik je via Coaching Monitor een eindevaluatie en nadat je deze hebt ingevuld ontvang je een overzichtelijke rapportage van het coachtraject. Natuurlijk wil je ook graag dat jouw coachvraag duurzaam is beantwoord. Daarom stuur ik je drie maanden na de afsluiting van het coachtraject een evaluatie om dat te checken.

360 graden feedback

Wil je checken of jouw beeld van jouw jezelf en van de uitvoering van je werkzaamheden congruent is aan het beeld dat jouw collega's van jou hebben? Dan is het mogelijk om gedurende het traject een 360 graden feedback uit te voeren. Dit is gratis en je ontvangt hiervan een overzichtelijke rapportage.