Marielle van Sleen Coaching

Intervisie

Veiligheid en saamhorigheid in een team

Intervisie is een georganiseerde collegiale consultatie. Dat betekent dat een groep collega's met elkaar afspreekt om een werkgerelateerde casus te bespreken onder leiding van een intervisor. Als intervisor zet ik diverse werkvormen in, maar ik kan ook creatief inspelen op dat wat er gebeurt in de groep. De groepsdynamiek is leidend en niet een werkvorm.

 

Wat brengt intervisie op?

Ik zie in de groepen die ik begeleid veiligheid en saamhorigheid ontstaan. Mensen leren elkaar kennen, hebben oog voor elkaars welbevinden en voor de werkproblemen en ze geven elkaar waardevolle feedback waardoor ze met meer werkplezier aan de slag kunnen. Het is namelijk fijn om je gezien, gehoord en gesteund te voelen.

 

Offline én online intervisie

Ik heb de afgelopen jaren ervaring opgedaan met online intervisie en mijn vaste intervisiegroepen en ik zijn enthousiast over de mogelijkheden.

Zoek je een intervisor? Neem dan contact met me op.