Marielle van Sleen Coaching

Gratis coachtraject

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Per kwartaal coach ik twee mensen gratis in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je komt ervoor in aanmerking als:

- jouw gezinsinkomen niet meer is dan het minimumloon of als je in de schuldsanering zit;

- je geen psychische problematiek hebt. Dat laatste geldt uiteraard ook voor de betaalde coachtrajecten, omdat je bij psychische problemen meer hebt aan een therapeut.

Meld je aan via de contactknop. Het is mogelijk dat je even op een wachtlijst komt. Ik vraag daarvoor jouw begrip :-)