Marielle van Sleen Coaching

Gratis coachtraject of psychosociale therapie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Per kwartaal begeleid ik twee mensen gratis in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je komt ervoor in aanmerking als:

- jouw gezinsinkomen niet meer is dan het minimumloon of als je in de schuldsanering zit;

- je geen ernstige psychische problematiek hebt. Dat laatste geldt uiteraard ook voor de betaalde trajecten, omdat je bij ernstige psychische problemen meer hebt aan een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.

Meld je aan via de contactknop. Het is mogelijk dat je even op een wachtlijst komt. Ik vraag daarvoor jouw begrip :-)