Marielle van Sleen Coaching

Werkwijze e-coaching

Bereik je doelen snel & efficiënt

E-coaching is coaching via videobellen, e-mail en sms. Hierbij gebruik ik het ABC-model/AIS-model en de eCP-methodiek. Wil je weten wat dit inhoudt? Bekijk dan deze video. Daarnaast stuur ik je evaluatieformulieren via de Coaching Monitor. Voor onze communicatie  maak ik gebruik van Pluform, een AVG-proof communiciatietool voor coaching. 

 

De voordelen van e-coaching zijn:

- je hebt meer tijd om na te denken over je antwoorden;

- veel contact, waardoor je gefocust blijft op het oplossen van je coachvraag of op je verandertraject;

- snel contact (responstijd e-mail binnen 24 uur en sms binnen binnen 4 uur tijdens werktijden) waardoor op actuele zaken gereflecteerd kan worden;

- betrekkelijk anoniem contact, waardoor je minder belemmering voelt om persoonlijk te worden.

Door deze voordelen leer je sneller en effectiever dan via live coaching. Daarnaast heeft e-coaching nog een belangrijk voordeel: het is milieubewuster en tijdsefficiënter, want we we leggen geen kilometers af en we hebben geen verloren reistijd.

Uiteraard heeft e-coaching ook nadelen. De belangrijkste is:

- nauwelijks non-verbale communicatie, waardoor we elkaar niet aanvoelen en mogelijk minder snel tot de (emotionele) kern van jouw probleem komen. Dit nadeel beperk ik door mijn taalvaardigheid. Als docent Nederlands ben ik vaardig in het nauwkeurig lezen en bondig en eenduidig schrijven. Ook pas ik de beproefde eCP-methodiek toe om het maximale uit e-coaching te halen.

Welk proces doorloop je tijdens e-coaching?

Een e-coachtraject bestaat drie fases: een onderzoeksfase, een actiefase en een integratiefase. Tijdens de onderzoeksfase onderzoeken we jouw probleem of veranderwens en we stellen SMART acties op. Tijdens de actiefase ga je met die acties aan de slag en je reflecteert daarop. De integratiefase staat in het teken van evalueren en borgen. Uiteraard evalueren we de fases uitgebreid via de evaluatieformulieren van de Coaching Monitor, zodat je precies weet waar je staat.

 

We evalueren in de laatste fase ook het hele traject. Dit gebeurt via de Coaching Monitor en via videobellen. Heb je jouw doelstelling gerealiseerd? Hoe heb je mijn coaching ervaren? Mocht je van je werkgever dit traject volgen: welke terugkoppeling ga je hem geven?​. Drie maanden na afsluiting van het traject ontvang je een laatste evaluatieformulier om de duurzaamheid van het beantwoorden van jouw coachvraag te checken. Je doel is immers dat je vraag voor de lange termijn is opgelost!

 

Elke fase bestrijkt doorgaans minimaal twee weken, waardoor een compleet e-coachtraject minimaal zes weken duurt. De duur van het traject wordt beïnvloed door de complexiteit van jouw coachvraag.

Hoe ziet een mogelijk e-coachingstraject eruit?

 

Week 1

We starten met een gratis kennismakingsgesprek via videobellen. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur en de echte coaching start pas na dit gesprek. Tijdens het gesprek stellen we ons voor, je legt jouw probleem of veranderwens uit en je vertelt wat je doel is. Daarna vertel ik over de werkwijze en het coachcontract. Aan het einde van het gesprek stellen we vast of we met elkaar willen werken. Bij een positief antwoord gaan we van start.

 

Ik stuur je dan een aantal zaken. Je ontvangt van mij per e-mail opdracht 1 waarover je een kleine week kunt doen. Je stuurt jouw uitwerking 1 terug en ik geef je binnen 24 uur feedback. Je ontvangt dan ook opdracht 2. Tussendoor kunnen we sms-contact hebben over de opdracht of over actuele zaken. Ook stuur ik je via de Coaching Monitor een eerste evaluatieformulier.

Week 2

Uiteraard is er weer ruimte voor sms-contact. Aan het einde van week 2 stuur je jouw uitwerking 2 retour. De volgende dag hebben we contact via videobellen. Dit duurt ongeveer 30 minuten. We bespreken de uitwerking van opdracht 2 en we kijken vooruit naar week 3. Na het gesprek ontvang je opdracht 3.

Meten is weten!

Nadat we jouw coachvraag voldoende hebben onderzocht, stuur ik je een tweede evaluatie via de Coaching Monitor. De evalutatie bespreken we uiteraard tijdens videobellen en ik maak een tussentijdse rapportage voor je. Na afsluiting van het traject stuur ik je een eindevaluatie. Heb je die ingevuld, dan maak ik een eindrapportage en deze ontvang je per mail. Drie maanden na aflsluiting van het traject ontvang je een laatste evaluatie om te checken of jouw coachvraag ook voor de lange termijn is beantwoord. Dat is immers jouw doel!

E-coaching kun je per twee weken, per maand of per traject betalen

Heb je interesse? Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.