Marielle van Sleen Coaching

Aanbod

Hoe werk ik en wat kan ik voor je doen?

Ik begeleid mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en bij loopbaanvraagstukken. Jouw vraag en jouw behoefte staan daarbij centraal. Daarop stem ik mijn aanbod (coaching of psychosociale therapie) af. Ik illustreer dat met drie voorbeelden.

Voorbeeld 1: verlegen Marieke

Marieke haar vraag ging over zich beter durven uitspreken op haar werk, thuis en in haar vriendenkring. Ze dacht altijd dat niemand op haar bijdrage zat te wachten en dat ze minder slim was dan de rest. Daardoor was ze een muurbloempje, zoals ze zelf omschreef. Marieke woonde in Kampen met haar man en kinderen. Ze werkte voor een verzekeringsmaatschappij. Van haar werkgever mocht ze een traject volgen.

Met Marieke sprak ik om de drie weken bij mij in de praktijk af. Eerst onderzochten we haar vraag en daarvoor zette ik verschillende werkvormen in. Daarna stelden we de doelen vast en we verbonden er acties aan. Die acties probeerde Marieke uit op haar werk, thuis en bij haar vriendinnen. We evalueerden de acties en stelden ze bij totdat Marieke haar doel had bereikt.

Tijdens dit traject heb ik Acceptance & Commitment Therapy (ACT) ingezet. Dit is een psychosociale therapievorm die je helpt met vervelende gedachten om te gaan en een waardegericht leven te leiden. Ik heb onder andere werkvormen rondom waarden ingezet en we hebben voice dialogue gedaan om met die vervelende gedachten om te leren gaan. Voice dialogue is een dramatische werkvorm waarbij je met de verschillende delen in jezelf aan de slag gaat. Bij Marieke zat haar interne criticus aan het roer. Hij vertelde haar dat ze een domme gans was en dat ze maar beter haar mond kon houden. Daarmee wilde hij voorkomen dat ze een flater sloeg en hij probeerde haar dus te beschermen. In Marieke zit ook een enthousiaste jonge vrouw die wel degelijk een waardevolle bijdrage kan leveren. We onderzochten hoe ze haar interne criticus gerust kon stellen en de enthousiaste jonge vrouw meer ruimte kon geven. Wil je ook zo'n traject? Neem dan contact met me op.

 

Voorbeeld 2: ambitieuze John

John was erg gedreven. Hij werkte 30 uur per week voor een werkgever en daarnaast werkte hij nog 20 uur per week voor zichzelf. Hij wilde zo snel mogelijk financieel onafhankelijk worden. Hij had behoefte aan focus in wat hij deed. John woonde met zijn vriendin in Amsterdam en omdat mijn praktijk niet om de hoek lag, besloten we de coaching online te doen. We spraken elkaar om de twee of drie weken in Google Meet en zo'n gesprek duurde ongeveer een uur.

 

We verkenden eerst wat financiële onafhankelijkheid voor hem betekende en daarna bespraken we de kansen bij zijn werkgever en in zijn eigen bedrijf. John realiseerde zich dat hij een opleidingstraject moest gaan volgen bij zijn werkgever om voor promotie in aanmerking te komen. Promotie betekende een hoger salaris en dan kwam de onafhankelijkheid eerder in zicht. Om zijn bedrijf naast werk en studie te kunnen runnen, moest hij hulptroepen inschakelen, want ook zijn dag duurt maar 24 uur. Daarnaast wilde hij een financieel adviseur in de arm nemen om de financiën van zijn vriendin en van hemzelf goed door te lichten, want er mocht geen geld weglekken. Nu hij wist wat hij wilde, kan hij daaraan acties verbinden en deze gaan uitvoeren. We evalueerden de acties en pasten ze aan tot hij tevreden was.

 

Tijdens dit coachtraject heb ik niet zoveel werkvormen ingezet, omdat John vooral behoefte had aan iemand die vragen stelde en die hem hielp zicht te krijgen op wat voor hem belangrijk was. Wil je ook zo'n traject? Neem dan contact met me op of koop direct een traject in de webshop.

 

Voorbeeld 3: werkloze Maarten

Maarten zat al een jaar werkeloos thuis, omdat hij niet wist welke baan bij hem paste. Hij had een opleiding afgerond, maar hij wist niet hoe hij moest solliciteren. Ten einde raad vroeg hij loopbaancoaching bij mij aan. Maarten woonde in Leeuwarden, dus we spraken online coaching af.

 

Eerst onderzochten we zijn situatie en we stelden een profielschets op. Daarbij maakten we gebruik van twee e-learning modules die ik heb gemaakt. Daarin zitten o.a. de onderdelen waarden en kernkwaliteiten. We bespraken wat belangrijk was voor Maarten en we analyseerden zijn belangrijkste kwaliteiten. Daardoor wist Maarten welke branches bij hem passen. Op basis van die keuzes vulde hij een arbeidsmarktscan in en zo ontdekte hij welke keuze realistisch was en welke niet. Maarten had vooral eindbanen geselecteerd. Hoe kwam hij daar? Maarten ging op LinkedIn op zoek naar mensen die zo'n baan hebben en hij onderzocht hun cv's. Op die manier vond hij startfuncties. Ik hielp hem bij het schrijven van een sollicitatiebrief en bij het opstellen van zijn cv. Ook maakten we zijn LinkedIn pagina in orde. Verder leerde ik hem een manier om interessante vacatures te selecteren. We sloten het loopbaantraject af, omdat Maarten wist wat hem te doen stond. Drie maanden na het traject ontving ik een enthousiaste mail: hij had een baan! Wil je ook zo'n traject? Neem dan contact met me op of koop direct een traject in de webshop.

Deze cliënten zijn fictief. De coachvragen en de coachtrajecten bevatten elementen uit diverse door mij begeleide coachtrajecten. Ik heb ze creatief door elkaar gehusseld, zodat velen zich er in kunnen herkennen en het over niemand in het bijzonder gaat. 

Ik werk volgens de Internationale Ethische Code van het NOBCO.

Ontvang gratis bij een coachtraject de Focusplanner van Psychologie Magazine of bij een ACT-traject het boek: Uit liefde voor jezelf van Gijs Jansen (zolang de voorraad strekt)